اولین دستاورد طرح شهید سلیمانی کاهش ورودی به بیمارستان‌هاست و به طور متوسط ۳۰ درصد از تخت‌های مشغول ما برای خدمت به بیماران کرونا کمتر از قبل اشغال می‌شوند و همین موضوع باعث شد مدافعان سلامت وقتی برای تنفس داشته باشند.

دکتر نمکی گفت ؛
⭕️متاسفانه روستاهای پاک ما در استان‌های شمالی متاثر از بیماری شدند و این نگرانی در گذشته  نیز برای ما وجود داشت.
⭕️ در گیلان شاهد گرفتاری‌های تازه هستیم و زنجیره سرسبز شمالی با ویروس کرونا مه آلود شده است. برخی استان‌های دیگر متأثر از استان‌های شمالی هستند رفت و آمدها به استان های شمالی باعث شروع بیماری در سایر شهرها می‌شود.
⭕️ همکاران استان‌های جنوبی ما باید دو مقوله را رعایت کنند اول اینکه با فرونشست آب ممکن است شاهد بروز بیماری‌های روده‌ای باشیم و تردید ندارم که امسال این موضوع نیز مدیریت می شود و پس از آن نیز در این شرایطی که مردم به دلیل سرمای هوا در منازل هستند باید مدریت کرونا مد نظر قرار گیرد.

⭕️ به‌زودی واکسن‌های وارداتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر وارد خواهد شد.

⭕️اولین دستاورد طرح شهید سلیمانی کاهش ورودی به بیمارستان‌هاست و به طور متوسط ۳۰ درصد از تخت‌های مشغول ما برای خدمت به بیماران کرونا کمتر از قبل اشغال می‌شوند و همین موضوع باعث شد مدافعان سلامت وقتی برای تنفس داشته باشند.
⭕️امروز تعداد تست‌های ما به ۷۰ هزار عدد در روز رسیده است. امیدواریم در روزهای آینده با تست‌های سریع این رقم به ۱۰۰ هزار تست برسد

⭕️ در روز اول آذرماه ۱۶۰ شهر در وضعیت قرمز قرار داشتند و ۲۰۸ شهر نارنجی و ۸۰ شهرستان نیز در شرایط زرد بودند.
در یازدهم آذرماه ۶۴ شهر در وضعیت قرمز ۲۷۹ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۰۵ شهر در وضعیت زرد قرار داشتند
در روز هجدهم آذرماه خوشبختانه با همدلی و وفاق مردم و ایجاد محدودیت ها شهرستان های قرمز ما به رغم ۳۴ رسیده و ۲۶۰ شهر ما در وضعیت نارنجی قرار دارد.

  • منبع خبر : همشهری