همت خانواده‌های خیرین مرحوم علی یوسفی و علی حسن‌زاده- خیران سلامت شهرستان املش و با هماهنگی بیمارستان نیکوکار، یک دستگاه الکتروآنالایزر به ارزش ۸۵۰ میلیون ریال جهت تجهیز بخش آزمایشگاه این مرکز درمانی خریداری شد.   گفتنی است؛ این دستگاه جدید به عنوان پشتیبان، الکتروآنالایزر موجود در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همت خانواده‌های خیرین مرحوم علی یوسفی و علی حسن‌زاده- خیران سلامت شهرستان املش و با هماهنگی بیمارستان نیکوکار، یک دستگاه الکتروآنالایزر به ارزش ۸۵۰ میلیون ریال جهت تجهیز بخش آزمایشگاه این مرکز درمانی خریداری شد.

 

گفتنی است؛ این دستگاه جدید به عنوان پشتیبان، الکتروآنالایزر موجود در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.