تاکید دکتر سالاری بر استفاده از ظرفیت های ملی در جهت توسعه خدمات آسایشگاه معلولین رشت رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه باید به آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت فراتر از یک مجموعه نگه داری نگریسته شود، گفت: باید از ظرفیت های ملی در جهت توسعه خدمات آسایشگاه معلولین رشت بهره گرفت. […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه باید به آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت فراتر از یک مجموعه نگه داری نگریسته شود، گفت: باید از ظرفیت های ملی در جهت توسعه خدمات آسایشگاه معلولین رشت بهره گرفت.

نگاه شمال _ روز گذشته  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت با دکتر ارسلان سالاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دیدار و از اهتمام جدی و خداپسندانه وی در جهت کاهش آلام دردمندانه نیازمندان و حمایت از معلولین و سالمندان تقدیر کردند.

دکتر ارسلان سالاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با تشکر از زحمات صادقانه مجموعه آسایشگاه معلولین و سالمندان، اظهار کرد: امانت عمر و مسوولیت ها بسیار کوتاه است و صرفا آنچه که باقی می ماند خدمت صادقانه و بی منت به مردم به ویژه افراد توانخواه نظیر معلولین و سالمندان است.

وی با اشاره به خدمات ارزنده ای که بنیان گذاران آسایشگاه سالمندان و معلولین از خود بر جای نهاده اند، گفت: در مدت کوتاه مسوولیت ها باید تمام تلاش ما بهره مندی از ظرفیت ها برای خدمت به مردم باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه آسایشگاه معلولین باید از یک مرکز صرفا نگه داری توان خواهان خارج شود و توسعه یابد، تصریح کرد: باید با راه اندازی بخش هایی نظیر داروخانه، مرکز توانبخشی و یا دیگر مجموعه های مرتبط با درمان، علاوه بر خدمات دهی به افراد تحت پوشش، به مردم منطقه نیز خدماتی را ارائه کرد.

دکتر سالاری با بیان اینکه علاوه بر تامین منابع مردمی در اداره آسایشگاه باید از ظرفیت های سازمان های ملی نیز بهره گرفت، گفت: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان هایی همچون بنیاد برکت ظرفیت های بسیار خوبی در جهت ارائه خدمات به آسیب دیدگان و مناطق محروم دارند که می توان توجه آنها را به آسایشگاه معلولین و سالمندان نیز جلب کرد.

وی با تصریح بر اینکه کار نگه داری از سالمندان فراتر از یک رویکرد اداری و سازمانی است، افزود: علاوه بر ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی گیلان، هر کمک فراسازمانی که منجر به توسعه ارائه خدمات به توانخواهان، معلولین و سالمندان باشد پای کار هستم و تلاش خواهم کرد.

سید علی حسینی، مدیرعامل آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت نیز در این نشست با بیان اینکه در این مجموعه حداقل ۲۰۰ بی سرپرست نگه داری می شود، اظهار کرد: خدمات این آسایشگاه در جهت کاهش آسیب های اجتماعی بوده و مستلزم مساعدت های ویژه از جمله از سوی دستگاه های اجرایی دولتی و خدماتی است.

وی با اشاره به مساعدت های ویژه دستگاه های دولتی در کنار خیرین به آسایشگاه کهریزک، افزود: این آسایشگاه در امتداد اقدامات خیرخواهانه خود، سالانه حدود یکصد میلیون تومان فقط به آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت کمک می کند.

مدیرعامل آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت با اذعان به اینکه این آسایشگاه، دومین آسایشگاه حجمی در کشور است، گفت: آسایشگاه معلولین رشت در مقایسه با آسایشگاه کهریزک به لحاظ درصد جمعیت و پوشش خدمات، به افراد بیشتری خدمت رسانی می کند.

حسینی با بیان اینکه در مجموعه آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت، مرکز جامع توانبخشی نیز در دست احداث و بهره برداری است، خاطرنشان کرد: امیدواریم بابهره برداری از این مرکز، خدمات منحصر به فردی را به جمعیت تحت پوشش این آسایشگاه ارائه کنیم.