در دیدار مدیران شرکت گاز و صدا و سیمای گیلان، طرفین بر گسترش همکاری ها با هدف نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه گاز در جامعه تاکید کردند. به گزارش نگاه شمال – عیسی جمال نیکوییمدیرعامل شرکت گاز استان با حضور در صدا و سیمای مرکز گیلان با محمدباقر باقرزاده مدیرکل این سازمان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار جمال […]

در دیدار مدیران شرکت گاز و صدا و سیمای گیلان، طرفین بر گسترش همکاری ها با هدف نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه گاز در جامعه تاکید کردند.

به گزارش نگاه شمال – عیسی جمال نیکوییمدیرعامل شرکت گاز استان با حضور در صدا و سیمای مرکز گیلان با محمدباقر باقرزاده مدیرکل این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار جمال نیکویی با اشاره به افزایش شدید مصرف گاز در استان و احتمال قطع گاز، خواستار همکاری هرچه بیشتر صداو سیما در زمینه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز طبیعی شد.

وی با بیان اینکه مشترکین گاز گیلانی در شبانه روز گذشته حدود ۲۶ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند، گفت: بیش از ۷۳ درصد از این میزان مربوط به مشترکین بخش خانگی است و این مسئله، لزوم مدیریت مصرف و رعایت دمای آسایش (۱۸ الی ۲۱ درجه) در خانه ها را بیش از پیش مهم و ضروری می سازد.

مدیرعامل گاز گیلان با قدردانی از همکاری شایسته صدا و سیما و نقش راهگشای این سازمان برای گذر از وضعیت فعلی، اظهار داشت: صدا وسیما می تواند با آگاه سازی مردم و اشاعه فرهنگ مصرف بهینه گاز طبیعی در جامعه، نقش مهمی در جهت حفظ پایداری جریان گاز در گیلان ایفا نماید.

همچنین در این دیدار محمدباقر باقرزاده مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان با قدردانی از خدمات شرکت گاز به مردم استان بیان کرد: این سازمان تمام تلاش خود را برای کمک به شرکت گاز و آگاه سازی مردم و مصرف کنندگان گاز طبیعی به کار بسته است.

وی در پایان بر تعامل هر چه بيشتر دو سازمان با توجه به توان و امكانات موجود تاکید کرد و اظهار داشت: صدا و سيما به دليل دامنه نفوذ و ارتباط مستقيم و مؤثر با مردم می تواند زمينه فرهنگ سازي مصرف ایمن و بهينه گاز طبیعی را فراهم نماید.