تبدیل ۳۸۰۰ مترشبكه سیمی به كابل خودنگهدار با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال در شهرستان صومعه سرا در راستای خدمت رسانی مطلوب تر و توسعه پایدار مناطق روستائی و همچنین افزایش پایداری شبکه های توزیع برق نسبت به تعویض و جایگزینی ۳۸۰۰ متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با اعتباری بالغ بر ۷ […]

تبدیل ۳۸۰۰ مترشبكه سیمی به كابل خودنگهدار با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال در شهرستان صومعه سرا

در راستای خدمت رسانی مطلوب تر و توسعه پایدار مناطق روستائی و همچنین افزایش پایداری شبکه های توزیع برق نسبت به تعویض و جایگزینی ۳۸۰۰ متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال در روستاهای صوفیانده و کیشستان شهرستان صومعه سرا اقدام شد.

پروژه احداث ۳۸۰۰ متر کابل خودنگهدار در روستاهای کیشستان و صوفیانده شهرستان صومعه سرا  با اعتباری بالغ بر ۷۰۰۰میلیون ریال و به همت و تلاش ۷ اکیپ عملیاتی اجرا شد.

گفتنی است این پروژه با حضور مهندس مهدی داداشی مدیر امور توزیع برق صومعه سرا و تنی چند از مسئولین محلی شهرستان مذکور اجرا و به بهره برداری رسید.