تجهیز واحد لنژری بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 🔰 با تامین منابع مالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، یک دستگاه ماشین لباسشویی صنعتی و یک دیگ بخار برای واحد لنژری بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل خریداری شد. گفتنی است، تجهیزات یاد شده جهت استفاده در  واحد مذکور، نصب و راه […]

تجهیز واحد لنژری بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

🔰 با تامین منابع مالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، یک دستگاه ماشین لباسشویی صنعتی و یک دیگ بخار برای واحد لنژری بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل خریداری شد.
گفتنی است، تجهیزات یاد شده جهت استفاده در  واحد مذکور، نصب و راه اندازی خواهد شد.