رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت در تشریح عملکرد و فعالیت‌های این سازمان طی سال ۹۹ اظهار نمود: سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت ۲۸ هزار سنگ بلوک، ۶۴۰ سنگ لحد تولید نمود و نسبت به ساخت ۴۲۰ قطعه قبر در قطعه عمومی ۱۴و ساخت ۴۹۰ قطعه قبر در قطعه بهشت (کرونا) اقدام نمود.   جواد […]

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت در تشریح عملکرد و فعالیت‌های این سازمان طی سال ۹۹ اظهار نمود: سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت ۲۸ هزار سنگ بلوک، ۶۴۰ سنگ لحد تولید نمود و نسبت به ساخت ۴۲۰ قطعه قبر در قطعه عمومی ۱۴و ساخت ۴۹۰ قطعه قبر در قطعه بهشت (کرونا) اقدام نمود.

 

جواد شهند به وصولی درآمد این سازمان در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: درآمد این سازمان در سال گذشته یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال بود که نسبت به سال ۹۸، ۱۲ درصد افزایش داشته است.

 

جواد شهند به پروژه های زیرسازی و آسفالت معابر سازمان مدیریت آرامستان ها و همچنین فضای سبز ایجاد شده در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: معابر این سازمان با ۱۲۴ تن آسفالت به متراژ ۲۱۳۴ متر مربع آسفالت گردید و در بخش فضای سبز نیز با ایجاد ۴۲۵ متر مربع فضای سبز، نسبت به سال گذشته افزایش وجود داشته است.

 

وی با بیان اینکه فعالیت های سازمان در چند پروژه شاخص عمرانی اجرا و با جدیت در حال پیگیری است، گفت: همسطح و همسان سازی قبور جوار شهدای انقلاب، ادامه ساخت و آماده سازی ۸ باب غرفه های تجاری (مغازه) جنب قطعه ۱۴، ساخت و افتتاح ساختمان اداری برای وادی تازه آباد، ساخت پیاده روی ساختمان اداری و مسجد در وادی تازه آباد ، عملیات همسطح سازی قبور در وادی تازه آباد، نام گذاری خیابان ها به نام شهدای مدافع حرم، همسطح سازی، آماده سازی و آسفالت قطعه بهشت، گرفتن کیت تشخیص کرونا و ایزوله و واکسینه کردن غساله های سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری از جمله این فعالیت ها می باشند.