تقدیر از جانبازان شاغل در شهرداری لنگرود 🔹 همزمان با سالروز میلاد حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز و طی نشستی صمیمی که در حسینیه (نمازخانه) شهرداری برگزار شد، از جانبازان شاغل در شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود تجلیل شد

تقدیر از جانبازان شاغل در شهرداری لنگرود

🔹 همزمان با سالروز میلاد حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز و طی نشستی صمیمی که در حسینیه (نمازخانه) شهرداری برگزار شد، از جانبازان شاغل در شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود تجلیل شد