معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، عملکرد گیلان در پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ را فوق لعاده ارزیابی کرد و گفت: گیلان با پوشش ۲۰ درصدی جمعیت هدف در اجرای واکسیناسیون کووید ۱۹، موفقیت قابل توجهی در سطح کشور به دست آورد.   به گزارش لیجار نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه […]

 

به گزارش لیجار نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان ( و ب د ا)؛ دکتر علیرضا رییسی یکشنبه در وبینار با معاونان بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اجرای فرایند واکسیناسیون کووید ۱۹ تقدیر کرد.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اعلام پوشش ۲۰ درصدی جمعیت هدف واکسیناسیون کووید ۱۹ در استان گیلان ،گفت: روز گذشته، دانشگاه علوم پزشکی گیلان توانسته ۲۵ هزار دُز واکسن تزریق کند که این عدد، نشاندهنده تلاش و پیگیری های مستمر همکاران ما در این دانشگاه است.

وی در خاتمه عملکرد استان گیلان در اجرای فرایند واکسیناسیون کووید ۱۹ را بسیار عالی توصیف کرد و افزود: عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی هفته های گذشته هم قابل تقدیر بود به طوری که طی روزهای گذشته توانسته عملکرد فوق العاده ای در اجرای واکسیناسیون از خود نشان دهد.