تلاش کارشناسان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تعطیلات نوروزی* 💢کارشناسان معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای طرح نظارتی درطی ایام نوروز ، از بیمارستان های  امام خمینی (ره) صومعه سرا و سلامت ماسال بازدید نمودند و روند ارائه خدمات درمانی ، پاراکلینکی ، کمبودها و ..‌. را در این بیمارستان ها ، […]

تلاش کارشناسان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تعطیلات نوروزی*

💢کارشناسان معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای طرح نظارتی درطی ایام نوروز ، از بیمارستان های  امام خمینی (ره) صومعه سرا و سلامت ماسال بازدید نمودند و روند ارائه خدمات درمانی ، پاراکلینکی ، کمبودها و ..‌. را در این بیمارستان ها ، مورد بررسی قرار دادند.

💢کارشناسان مدیریت امور پرستاری‌ و معاونت درمان دانشگاه  علوم پزشکی گیلان طی بازدیدی مشترک از مراکز آموزشی و درمانی   امیرالمومنین( ع) و ۱۷ شهریور رشت ، با حضور در بخش های اورژانس، داخلی ، جراحی و بخش عفونی ، اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای فرایندهای بالینی و درمانی را در این مراکز آموزشی و درمانی ، مورد بررسی قرار دادند.

لازم به ذکر است؛  بازدید های انجام شده از سلسله بازدید های برنامه ریزی شده در سال جدید، از مراکز درمانی و بیمارستانهای  استان گیلان می باشد.