به همت سپاه ناحیه سیاهکل انجام شد . به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاهکل ، به همت سپاه ناحیه سیاهکل بیش از ۱۰۰۰ بستـه کمک معیشتی با حضور شهردار و اعضای شورای شهر بین خانواده های کمتر برخوردار سیاهکلی توزیع شد . گزارش تصویری :

به همت سپاه ناحیه سیاهکل انجام شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاهکل ، به همت سپاه ناحیه سیاهکل بیش از ۱۰۰۰ بستـه کمک معیشتی با حضور شهردار و اعضای شورای شهر بین خانواده های کمتر برخوردار سیاهکلی توزیع شد .

گزارش تصویری :