ثبت خاطراتی به یادماندنی برای رشت؛ میزبانی رشت زیبا از شهرهای خلاق یونسکو     به گزارش نگاه  شمال؛ دومین سالانه شهر خلاق خوراک رشت یکم و دوم تیر ماه ۱۴۰۲ در سایه تدبیر شهرداری رشت، همراهی شورای اسلامی و اتحاد مثال زدنی مدیریت شهری با حضور شهرهای خلاق ایران برگزار شد و خاطرات به […]

ثبت خاطراتی به یادماندنی برای رشت؛

میزبانی رشت زیبا از شهرهای خلاق یونسکو

 

 

به گزارش نگاه  شمال؛ دومین سالانه شهر خلاق خوراک رشت یکم و دوم تیر ماه ۱۴۰۲ در سایه تدبیر شهرداری رشت، همراهی شورای اسلامی و اتحاد مثال زدنی مدیریت شهری با حضور شهرهای خلاق ایران برگزار شد و خاطرات به یادماندنی آن در قاب دوربین قرار گرفت.