جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی با تاکید برجوانگرایی در شهرستان آستانه اشرفیه تشکیل شد. شورای مرکزی همنای آستانه اشرفیه عصر دیروز اولین جلسه خود را جهت تشکیل این شورا در شهرستان و انتخاب دبیر و مسول همنا در شهرستان برگزار شد و امیر ندیمی باتفاق آرا بعنوان دبیر جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی […]

جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی با تاکید برجوانگرایی در شهرستان آستانه اشرفیه تشکیل شد.

شورای مرکزی همنای آستانه اشرفیه عصر دیروز اولین جلسه خود را جهت تشکیل این شورا در شهرستان و انتخاب دبیر و مسول همنا در شهرستان برگزار شد و امیر ندیمی باتفاق آرا بعنوان دبیر جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه انتخاب گردید.

امیر ندیمی دبیر این تشکل در تشریح برنامه های این جبهه گفت: توجه به مدیریت شهری امری لازم ،مهم و انکار ناپذیر است . در همین راستا همنا نیز باالویت انتخاب اصلح برای عضویت برای عضویت در شورای اسلامی شهر تشکیل شده است. البته مضافاً یکی از مهمترین برنامه های همنا در شهرستان تشکیل گروه انقلابی و شناسایی و هم افزایی جوانان می باشد که این قشر موتور محرکه هر اجتماعی هستند که رسالت بسیار مهمی را خواهیم داشت.

امیر ندیمی بااشاره به بیانیه گام دوم انقلاب افزود:
برای مدیریت کشور نیاز به کادر سازی برای همفکری و استفاده از پتانسیل همه مردم و اقشار داریم که مهمترین و واجب ترین امری که باید میسر شود استفاده از ظرفیت جوانان در بدنه مدیریتی کشور و مخصوصاً دولت می‌باشد که در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال ، امر مطالبه گری بویژه در امور سیاسی و اجتماعی که ازجمله مهمترین آنها ،انتخابات پیش رو است گام خواهیم برداشت.
دبیر همنا در پایان گفت : جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب درراستای حضور حداکثری در انتخابات از همه ظرفیت های شهرستان بهره خواهد جست و همچنین در انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در کنار شورای وحدت نیروهای انقلاب شهرستان و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شهرستان برای رسیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران باحداکثرهماهنگی و تعامل حرکت می کند.

گفتنی است در اولین جلسه شورای مرکزی همنا که با حضور تعدادی از جوانان انقلابی شهرستان از قشرهای مختلف جهت راه اندازی این جبهه در شهرستان و انتخاب دبیر آن برگزار شد که آقایان محمد پاک نعمت و سیدضیا میرهاشمی نسب رئوسای شورای وحدت و شورای ائتلاف شهرستان بعنوان مهمان افتخاری جلسه حضور داشتند.