نگاه شمال. رشت ؛ جلسه بررسی مسائل ثبت اطلاعات دارو در سامانه و کنترل اصالت دارو با حضور دکتر حیدر علی بالو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مدیر پرستاری، مدیر آماروفنآوری اطلاعات، نماینده معاونت غذا و دارو ،  مدیر پشتیبانی و امور رفاهی ، مدیر شرکت گیلان تراشه هوشمند،  و نماینده شرکت میکروافزار در […]

نگاه شمال. رشت ؛ جلسه بررسی مسائل ثبت اطلاعات دارو در سامانه و کنترل اصالت دارو با حضور دکتر حیدر علی بالو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مدیر پرستاری، مدیر آماروفنآوری اطلاعات، نماینده معاونت غذا و دارو ،  مدیر پشتیبانی و امور رفاهی ، مدیر شرکت گیلان تراشه هوشمند،  و نماینده شرکت میکروافزار در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر حیدر علی بالو معاون درمان دانشگاه ضمن تبیین اهمیت موضوع، خواستار اهتمام تمامی دست اندرکاران در اجرای بهتر دستورالعمل فرایند اصالت دارو در  مراکز درمانی و ارائه راهکارهایی جهت رفع مشکلات موجود در جلوگیری از کسورات بیمارستان‌ها در این زمینه شد.
در ادامه ، حاضرین جلسه مسائل و مشکلات پیرامون فرآیند موجود را مطرح و راهکار‌ها و پیشنهاداتی ارائه و تصمیمات لازم در جهت انجام درست طرح فوق برای کلیه بیمارستان‌های استان اتخاذ گردید.