به گزارش نگاه شمال و به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)؛ جلسه اعتباربخشی حوزه ۸ دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی رشت با حضور دکتر علی منفرد رئیس کمیته و اعضای کارگروه در دفتر معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد. در این جلسه پیرامون رفع […]

به گزارش نگاه شمال و به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)؛ جلسه اعتباربخشی حوزه ۸ دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی رشت با حضور دکتر علی منفرد رئیس کمیته و اعضای کارگروه در دفتر معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.
در این جلسه پیرامون رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اعتباربخشی تبادل نظر و پیشنهادات لازم توسط هر یک از اعضاء مطرح گردید.
گفتنی‌است در این جلسه رئیس دانشکده پزشکی، معاونین و مدیران ستادی و کارشناسان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان حاضر بودند