جلسه شورای معاونین شركت توزیع نیروی برق استان گیلان با حضور كلیه اعضاء برگزار شد جلسه شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با حضور محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت ،قائم مقام اجرایی، معاونین ، مدیر توزیع برق شهرستان رشت و مدیران مستقل ستادی برگزار شد. دراین نشست محمد اسماعیل هنرمند ضمن قدردانی از […]

جلسه شورای معاونین شركت توزیع نیروی برق استان گیلان با حضور كلیه اعضاء برگزار شد
جلسه شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با حضور محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت ،قائم مقام اجرایی، معاونین ، مدیر توزیع برق شهرستان رشت و مدیران مستقل ستادی برگزار شد.

دراین نشست محمد اسماعیل هنرمند ضمن قدردانی از تلاش  همکاران در انجام امور جاری شرکت گفت باتوجه به رسالت شرکت ، جریان خدمت رسانی به مشترکین محترم تحت هیچ شرایطی نباید متوقف شود و از ابتدای سال نیز با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود تلاش شده پروژه های شایان توجه ای در سطح استان توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان طراحی و اجرا شود.

وی افزود شاخص های کلیدی شرکت توانیر یک برنامه راهبردی و نقشه راه مناسبی برای تطبیق دادن عملکرد با الگوها و معیارهای استاندارد است و باید تلاش همگان بر پیاده سازی صحیح و حداکثری این شاخص ها در انجام تمامی امور و فعالیت های سطح شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان باشد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تاکید کردکارکنان سرمایه اصلی یک سازمان هستند و می توان با انتقال تجربیات و دانش  به نیروهای کم سابقه تر و همچنین  بهره گیری از ذوق، قریحه و توانمندی آنان ، کارکنانی با ظرفیت های بالا و تراز برای آینده شرکت و استان فراهم کنیم.

همچنین حاضرین در این جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص بندهای نشست مذکور و همچنین مسائل ساختاری و کلان شرکت پرداختند.

گفتنی است مقرر شد پیگیری و پایش مصوبات این نشست به جلسه آتی شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان موکول شود.