جلسه هفتگی کمیته برنامه ریزی شهردار با پرسنل شهرداری چاف و چمخاله دراین جلسه شهردار چاف وچمخاله با مسئولین واحد های اجرایی شهرداری برای رفع مشکلات شهر رو مورد بررسی قرار دادند ۱٫مقابله با بحران در زمستان(برف روبی) ۲٫مقابله با سنبل آبی ۳٫روند کارهای عمرانی سطح شهر ۴٫وبررسی و رفع مشکلات سطح شهر توسط شهردار […]

جلسه هفتگی کمیته برنامه ریزی شهردار با پرسنل شهرداری چاف و چمخالهدراین جلسه شهردار چاف وچمخاله با مسئولین واحد های اجرایی شهرداری برای رفع مشکلات شهر رو مورد بررسی قرار دادند

۱٫مقابله با بحران در زمستان(برف روبی)
۲٫مقابله با سنبل آبی
۳٫روند کارهای عمرانی سطح شهر

۴٫وبررسی و رفع مشکلات سطح شهر توسط شهردار و مسئولین واحدها شهرداری

  • منبع خبر : شهرداری چاف و چمخاله