جلسه کارگروه راهبری و نگهداری تاسیسات دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت بررسی شرایط مناقصه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛ به منظور بررسی شرایط عمومی و اختصاصی در خصوص مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و غیر مکانیکی ساختمان های ستادی […]

جلسه کارگروه راهبری و نگهداری تاسیسات دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت بررسی شرایط مناقصه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛ به منظور بررسی شرایط عمومی و اختصاصی در خصوص مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و غیر مکانیکی ساختمان های ستادی و مرکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان (مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های سطح استان)،  جلسه کارگروه راهبری و نگهداری تاسیسات با حضور دکتر سید مهدی موسوی _ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه و اعضای کارگروه مذکور در سالن اجلاس معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه ضمن اصلاح دفترچه مناقصه، شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه نیز، بروز رسانی شد