یوسف یزدانی مدیر منطقه دو شهرداری رشت از اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخریب و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز یک مجتمع تجاری در بافت مرکزی رشت خبر داد.   وی با اشاره به اینکه یک مجتمع تجاری در ابتدای خیابان امام خمینی(ره) با دو طبقه اضافی بدون دریافت مجوز در حال […]

 

یوسف یزدانی مدیر منطقه دو شهرداری رشت از اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخریب و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز یک مجتمع تجاری در بافت مرکزی رشت خبر داد.

 

وی با اشاره به اینکه یک مجتمع تجاری در ابتدای خیابان امام خمینی(ره) با دو طبقه اضافی بدون دریافت مجوز در حال ساخت بود بیان داشت: با پایش به موقع مسئولان ناحیه در مرحله احداث و نصب اسکلت از ادامه فعالیت جلوگیری شد و پرونده جهت رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد.

 

مدیر منطقه دو شهرداری رشت تصریح کرد: پس از صدور رای تخریب در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ، رای مذکور توسط شهرداری منطقه دو به اجرا گذاشته شده و طبقات مازاد تخریب گردید.

 

یزدانی با اشاره به تاکیدات و توجه شهردار رشت مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز عنوان داشت: با اقدام به موقع در مراحل اولیه ساخت وساز، از هدر رفت بیت المال و تنشهای اجتماعی ناشی از تخریب ساختمان جلوگیری و سازنده مجتمع نیز با سپردن تعهدات قانونی مکلف به ساخت و ساز در چهار چوب ضوابط شهرداری شد.

 

گفتنی است ارتفاع مجاز سازه در بافت مرکزی ۷ متر و ۷۰ سانتیمتر بوده که مجتمع فوق از آن عدول کرده و در حال افزایش ارتفاع به ۱۴ متر بود.