حضور «بدرية البدري» شاعر و رمان نويس معاصر كشور عمان در آیین رونمایی کتاب گیلکی هساشعر «باهار ارسو بند نایه» «بدرية البدري» شاعر و رمان نويس معاصر كشور عمان در آیین رونمایی کتاب گیلکی هساشعر «باهار ارسو بند نایه» در کوچصفهان حضور یافت. «حمید نظرخواه علیسرایی » در گفت و گو با خبرنگار….. از حضور […]

حضور «بدرية البدري» شاعر و رمان نويس معاصر كشور عمان در آیین رونمایی کتاب گیلکی هساشعر «باهار ارسو بند نایه»

«بدرية البدري» شاعر و رمان نويس معاصر كشور عمان در آیین رونمایی کتاب گیلکی هساشعر «باهار ارسو بند نایه» در کوچصفهان حضور یافت.

«حمید نظرخواه علیسرایی » در گفت و گو با خبرنگار….. از حضور «بدرية البدري» شاعر و رمان نويس معاصر كشور عمان در آیین رونمایی کتاب گیلکی هساشعر «باهار ارسو بند نایه» در کوچصفهان خبر داد و گفت: آئین رونمایی مجموعه اشعار گیلکی «باهار ارسو بند نایه» اثر شاعر گیلانی دکتر محمد ابراهیم سمیع با حضور شاعران گیلانی و علاقمندان به فرهنگ در سالن اجتماعات موسسه فرهنگ گیل کوچصفهان برگزار شد.

رئیس موسسه فرهنگ گیل کوچصفهان افزود: در این برنامه شاعرانی همچون اکبر ستوده چنانی، مسعود ایمانی، مرتضی احمدی سراوانی، میلاد رضازاده، فرخ آلیانی، مهرداد مدد، محمد حسین نظرخواه علیسرایی، بدرية البدري، رئوفی صوفیانی و محمد ابراهیم سمیع شاعر مجموعه اشعار گیلکی «هساشعر» اشعار خود را قرائت کردند.

وی اضافه کرد: در این برنامه حسین محمدی نویدهی از شاگردان زنده یاد فریدون پوررضا یکی از آهنگ های استادش و همچنین فرخ آلیانی شاعر گیلانی یکی از آهنگ های فرامرز دعایی را برای حاضران اجرا کردند.