حضور قاضی ویژه حقوق عامه در دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان ؛ پلمپ ملک خلاف ساز به دلیل عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی   سرپرست شهرداری منطقه سه گفت: چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ملکی به دلیل ساخت و ساز خلاف و عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی با حضور قاضی ویژه حقوق عامه […]

حضور قاضی ویژه حقوق عامه در دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان ؛ پلمپ ملک خلاف ساز به دلیل عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی
با حضور قاضی ویژه حقوق عامه در دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان ؛ پلمپ ملک خلاف ساز به دلیل عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی  

سرپرست شهرداری منطقه سه گفت: چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ملکی به دلیل ساخت و ساز خلاف و عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی با حضور قاضی ویژه حقوق عامه در دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان و نیروی انتظامی جهت جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی پلمپ شد.

سرپرست شهرداری منطقه سه گفت: چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ملکی به دلیل ساخت و ساز خلاف و عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی با حضور قاضی ویژه حقوق عامه در دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان و نیروی انتظامی جهت جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی پلمپ شد.

 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت _ رضا ویسی سرپرست منطقه سه شهرداری رشت در این خصوص اظهار کرد: برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز در دستور کار منطقه سه شهرداری رشت قرار دارد و این منطقه با جدیت به دنبال جلوگیری از تخلفات ساختمانی است.

 

وی با بیان اینکه سازندگان ملزم به رعایت قوانین و ضوابط ساختمانی هستند، افزود: برای خلاف سازان توسط منطقه اخطار صادر می شود و در صورت بی توجهی، املاک مساله دار جهت جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی پلمپ شده و پرونده های آنها برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده صد ارسال می شود.

 

سرپرست منطقه سه شهرداری رشت برخورد با خلاف سازان را در راستای صیانت از حقوق شهروندان عنوان کرد و افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلفات ساختمانی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ به مجموعه شهرداری رشت اطلاع دهند.