طبق آمارهای سازمان جهاد کشاورزی استان هرساله چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تن میزان ضایعات برنج استان است

حفظ کیفیت ارقام محلی با ایجاد زنجیره تولید برنج

گیلان یکی از قطبهای تولید برنج کشور است که سالانه بیش از یک میلیون تن شلتوک برنج ازشالیزارهای آن برداشت و بیش از ۷۵۰ هزار تن برنج سفید درکارخانجات برنجکوبی آن تولید می‌شود.
طبق آمارهای سازمان جهاد کشاورزی استان هرساله چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تن میزان ضایعات برنج استان است که به گفته‌ی «قاسم جواد زاده» مدیر صنایع تبدیلی استان با مدرن سازی و نوسازیکارخانجات برنجکوبی و نیز ایجاد زنجیره‌ی تولید می توان درصد زیادی از ضایعات برنج استان را کاهش داد.
«قاسم جواد زاده» درخصوص ایجاد زنجیره‌ی برنج دراستان به مرور گفت: تا کنون چیزی حدود ۱۵ زنجیره برنج در گیلان شناسایی شده اند که درمسیر اجرایی شدن قرار گرفته اند.

معاون وزیر درامور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در رشت از ایجاد زنجیره برنج در گیلان خبر داد.
«جواد وفا بخش» گفت: اتفاقات خوبی درگیلان در حال انجام است. در آینده‌‌ای نزدیک  فعالیت‌های مرتبط با تولید برنج گیلان در قالب زنجیره اجرایی می شود.
گیلان یکی از قطبهای تولید برنج کشور است که سالانه بیش از یک میلیون تن شلتوک برنج ازشالیزارهای آن برداشت و بیش از ۷۵۰ هزار تن برنج سفید درکارخانجات برنجکوبی آن تولید می‌شود.
طبق آمارهای سازمان جهاد کشاورزی استان هرساله چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تن میزان ضایعات برنج استان است که به گفته‌ی «قاسم جواد زاده» مدیر صنایع تبدیلی استان با مدرن سازی و نوسازیکارخانجات برنجکوبی و نیز ایجاد زنجیره‌ی تولید می توان درصد زیادی از ضایعات برنج استان را کاهش داد.
«قاسم جواد زاده» درخصوص ایجاد زنجیره‌ی برنج دراستان به مرور گفت: تا کنون چیزی حدود ۱۵ زنجیره برنج در گیلان شناسایی شده اند که درمسیر اجرایی شدن قرار گرفته اند.

گفتنی است از میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن تولید شلتوک برنج امسال در شالیزارهای گیلان، ۷۲۰ هزار تن برنج سفید استحصال شد که ازاین میزان ۱۵ درصد (۴۰هزار تن ) ضایعات برنج داشتیم که بعد ازمدرن سازی کارخانجات این میزان نسبت به مدت مشابه با ۴ درصد کاهش داشته است.

  • نویسنده : وحیده اسماعیلی