به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب د ا)، در جلسه وبیناری با معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان که همزمان با همه ی استان ها یکشنبه برگزار شد، وضعیت گیلان از لحاظ اجرای فرایند واکسیناسیون بسیار خوب و مثبت ارزیابی شد. در این جلسه، رتبه ی گیلان از لحاظ […]

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب د ا)، در جلسه وبیناری با معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان که همزمان با همه ی استان ها یکشنبه برگزار شد، وضعیت گیلان از لحاظ اجرای فرایند واکسیناسیون بسیار خوب و مثبت ارزیابی شد.

در این جلسه، رتبه ی گیلان از لحاظ تزریق واکسن، جایگاه هشتم در بین استان ها اعلام شد.

به گفته دکتر حیدرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان تا امروز(۳ مرداد)، ۳۸۷ هزار واکسن به مردم استان تزریق شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان در این جلسه، عملکرد گیلان را مطلوب ارزیابی کرد و بر ادامه ی سرعت بخشی به فرایند واکسیناسیون تاکید کرد.