بخشدار خمام روز گذشته در جلسه بررسی مشکلات آبگرفتگی در حریم خمام‌رود و شیجان‌رود که با حضور رییس حوزه قضایی، شهردار خمام، رییس اداره آبیاری، روسای شوراهای بخش و شهر در بخشداری برگزار شد، عنوان کرد : لازم است با برنامه‌ریزی صحیح نسبت به لایروبی و آزادسازی حریم خمام‌رود و شیجان‌رود اقدام گردد، تا دیگر […]بخشدار خمام روز گذشته در جلسه بررسی مشکلات آبگرفتگی در حریم خمام‌رود و شیجان‌رود که با حضور رییس حوزه قضایی، شهردار خمام، رییس اداره آبیاری، روسای شوراهای بخش و شهر در بخشداری برگزار شد، عنوان کرد : لازم است با برنامه‌ریزی صحیح نسبت به لایروبی و آزادسازی حریم خمام‌رود و شیجان‌رود اقدام گردد، تا دیگر شاهد آبگرفتگی شدید و بروز مشکلات این‌چنینی برای مردم نباشیم.
رضا مهدوی با اشاره بر اینکه مقرر گردیده تا شهرداری در محدوده شهر طی هماهنگی با اداره آبیاری با لحاظ داشتن مسائل حقوقی و قانونی نسبت به شناسایی متخلفین به تفکیک مسکونی، دیوار‌گذاری، باغ صیفی یا درختکاری مبادرت ورزد، افزود : اداره آبیاری باید مشخصات متخلفین به حریم انهار و رودخانه‌ها را پس‌از پایش لیست به تفکیک حوزه شهری و روستایی به بخشداری تحویل دهد.
وی با تاکید بر اینکه به توصیه حوزه قضایی خمام ابتدا یک برگه اخطاریه به‌جهت اطلاع‌رسانی درخصوص لزوم آزادسازی و لایروبی به میزان ۸ متر عرض به متخلفین ابلاغ و تحویل داده می‌شود، ادامه داد : با توجه به توسعه شهری، تغییر کاربری زمین‌های مزروعی به مسکونی در محدوده شهری و ساخت و سازها پیشنهاد گردیده تا اداره آبیاری طی هماهنگی با آبیاری رشت و سازمان آب منطقه‌ای گیلان با در نظر داشتن موازین قانونی کارشناسی لازم یا طراحی تغییر مسیر نهرها را در دستور کار قرار داده و نسبت به لایروبی رمضان‌بکنده اقدام کند.

  • منبع خبر : خمام خبر