در راستای ایجاد رفاه شهری بازدید میدانی سرپرست شهرداری رشت از پروژه تعریض پل پستک به گزارش واحد خبـر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،  یوسف یزدانی ، سرپرست شهرداری رشت و هیات همراه ،  ششم بهمن ۱۴۰۱ از روند اجرایی پروژه عمرانی تعریض پل پستک رشت بازدید کرد. این بازدید با حضور […]

در راستای ایجاد رفاه شهری
بازدید میدانی سرپرست شهرداری رشت از پروژه تعریض پل پستک
به گزارش واحد خبـر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،
 یوسف یزدانی ، سرپرست شهرداری رشت و هیات همراه ،  ششم بهمن ۱۴۰۱ از روند اجرایی پروژه عمرانی تعریض پل پستک رشت بازدید کرد.
این بازدید با حضور مسئولان معاونت عمرانی شهرداری و پیمانکار مربوطه انجام گرفت.