دکتر شادمان نعمتی-رییس دانشکده پزشکی رشت ضمن تبریک کسب این موفقیت و تقدیر از حمایت های مسئولین دانشگاه، گفت: در پی تلاش های بی وقفه تیم مدیریتی، اساتید و کارکنان دانشکده پزشکی و در سایه حمایت های همه جانبه ریاست، معاونین و مدیریت های مختلف دانشگاه پس از جلسه جمع بندی تیم اعتباربخشی وزارت بهداشت، […]

دکتر شادمان نعمتی-رییس دانشکده پزشکی رشت ضمن تبریک کسب این موفقیت و تقدیر از حمایت های مسئولین دانشگاه، گفت: در پی تلاش های بی وقفه تیم مدیریتی، اساتید و کارکنان دانشکده پزشکی و در سایه حمایت های همه جانبه ریاست، معاونین و مدیریت های مختلف دانشگاه پس از جلسه جمع بندی تیم اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی رشت موفق به کسب اعتبار سه ساله شد.

وی افزود: اعتباربخشی، روندی جاری و ساری است و باید همواره در جهت افزایش کیفیت آموزش پزشکی کوشید و ابتکار به خرج داد.

گفتنی است، دانشکده پزشکی رشت تا کنون سه بار مورد ارزیابی ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته که در آخرین بازدیدی که در اواخر آبان ماه سال جاری صورت گرفت، اعتبار سه ساله دریافت کرد.

پی نوشت: اجرای اعتباربخشی برنامه های آموزش پزشکی عمومی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات طرح تحول نظام آموزش علوم پزشکی کشور در قالب تیم های ارزیابی درونی و بیرونی از سال ۹۷ آغاز شده و هرساله بسیاری از دانشکده های پزشکی کشور از لحاظ انطباق با استانداردهای کالبدی دوره پزشکی عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرند