سلسله دیدارهای چهره به چهره و بدون واسطه مردم با رحیم شوقی شهردار روز سه شنبه یکم اسفند ۱۴۰۲ با حضور هادی رمضانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر در منطقه چهار شهری برگزار شد.   شهردار رشت در جریان دیدار مردمی مذکور پس از شنیدن درخواست های متقاضیان با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات […]

سلسله دیدارهای چهره به چهره و بدون واسطه مردم با رحیم شوقی شهردار روز سه شنبه یکم اسفند ۱۴۰۲ با حضور هادی رمضانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر در منطقه چهار شهری برگزار شد.

 

شهردار رشت در جریان دیدار مردمی مذکور پس از شنیدن درخواست های متقاضیان با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات قانونی دستورهای لازم را به مسئولان ذی ربط ابلاغ کرد.