دکتر سید سعید سادات منصوری – رئیس مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت، با بیان اینکه با انجام عمل جراحی، تومور بزرگ و پیشرفته ویلمز از کلیه چپ یک کودک دختر ۹ساله خارج شد، گفت: سرپرستی این عمل بر عهده دکتر علی طالبی – فوق‌تخصص جراحی کودکان بود.   وی همچنین ادامه داد: در […]

دکتر سید سعید سادات منصوری – رئیس مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت، با بیان اینکه با انجام عمل جراحی، تومور بزرگ و پیشرفته ویلمز از کلیه چپ یک کودک دختر ۹ساله خارج شد، گفت: سرپرستی این عمل بر عهده دکتر علی طالبی – فوق‌تخصص جراحی کودکان بود.

 

وی همچنین ادامه داد: در این عمل جراحی سنگین و پرریسک که برای نخستین بار در مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت به سرپرستی دکتر علی طالبی – فوق‌تخصص جراحی کودکان و مشارکت دکتر محمدصادق اسماعیلی دلشاد – فوق تخصص جراحی عروق، دکتر ریحانه شاهرخی راد – فلوشیپ بیهوشی کودکان و اعضای تیم اتاق عمل و بیهوشی این مرکز تخصصی صورت پذیرفت، تومور پیشرفته ویلمز که به دلیل گسترش به عروق حیاتی شکم این کودک حیات وی را با مخاطره جدی مواجه ساخته بود، پس از ۶ ساعت به طور کامل از بدن این کودک برداشت شد.