در شهرستان رشت همزمان با پنجمین روز نام‌نویسی از داوطلبین، ۴۱ نفر ثبت نام نموده اند که سه نفر خانم وسی و هشت نفر آقا هستند. به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان رشت، براساس جدول زمانبندی منتشر شده توسط ستاد انتخابات کشور، نام‌نویسی از داوطلبان تا روز سه شنبه، ۲۶ اسفند ادامه دارد. در […]

در شهرستان رشت همزمان با پنجمین روز نام‌نویسی از داوطلبین، ۴۱ نفر ثبت نام نموده اند که سه نفر خانم وسی و هشت نفر آقا هستند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان رشت، براساس جدول زمانبندی منتشر شده توسط ستاد انتخابات کشور، نام‌نویسی از داوطلبان تا روز سه شنبه، ۲۶ اسفند ادامه دارد.

در شهرستان رشت همزمان با پنجمین روز نام‌نویسی از داوطلبان، ۴۱ نفر ثبت نام نموده اند که سه نفر خانم و وسی و هشت نفرآقا هستند.

لازم به ذکر است از ۴۱ نفر ثبت نام کننده روز پنجم، تعداد ۲۹ نفر از شهر رشت، ۳ نفر از شهر لشت نشاء، ۲ نفر از شهر کوچصفهان، ۶  نفر از شهر سنگر و ۱ نفر از شهر خشکبیجار فرآیند ثبت نام خود را به اتمام رساندند.

ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بیست و هشت خرداد سال‌۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.