به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛ در چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان که با حضور دکتر نسیبه یوسفیان – معاون غذاو دارو دانشگاه و اعضای کمیسیون در محل دفتر معاونت غذا و دارو برگزار شد، ۳۶ پرونده شامل صلاحیت فنی، موافقت اصولی صلاحیت […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛ در چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان که با حضور دکتر نسیبه یوسفیان – معاون غذاو دارو دانشگاه و اعضای کمیسیون در محل دفتر معاونت غذا و دارو برگزار شد، ۳۶ پرونده شامل صلاحیت فنی، موافقت اصولی صلاحیت حرفه ای ، تمدید موافقت اصولی ، صدور مجوز بهره برداری ، تمدید شبانه روزی ، بررسی تخلفات  و تمدید مجوز شرکت پخش دارو و … مورد بررسی قرار گرفت