. دلخوش، محمد یاری و دنیامالی در کمیسیون تلفیق مجلس اعضاي كميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی عصر امروز مشخص شدند؛ بنابر این گزارش در رای گیری اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سه نماینده از گیلان به نام های سید کاظم دلخوش، حسن محمد یاری و احمد دنیامالی در حوزه های مختلف رای آوردند. طبق […]

.

دلخوش، محمد یاری و دنیامالی در کمیسیون تلفیق مجلس

اعضاي كميسيون تلفيق
مجلس شورای اسلامی عصر امروز مشخص شدند؛ بنابر این گزارش در رای گیری اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سه نماینده از گیلان به نام های سید کاظم دلخوش، حسن محمد یاری و احمد دنیامالی در حوزه های مختلف رای آوردند.
طبق این رای گیری و در حوزه برنامه و بودجه: حاجي بابايي، رضاخواه، قادري، ميرتاج الديني، غلامحسين رضواني، رحيم زارع، فرشادان، عزيزی و نادران حضور دارند.
در حوزه عمران: خانی، دنيامالي و كوهساري؛ در حوزه كشاورزي: نوروزي، رشيدی و ايزدپناه ؛ در حوزه شوراها: نجابت، باميری و حدادی؛ در حوزه اقتصادي: عليپور، نظري خانقاه و رضایی؛ در حوزه امنيت: سارا فلاحي، شهريار حيدري و مالكي؛ در حوزه انرژي: گيلاني، ورناصري و بيگي نژاد؛ در حوزه بهداشت: ميرمحمدي، باقرزاده و سيد مرتضي خاتمی؛ درحوزه آموزش: وحيدی، كريمي و دهمرده؛ در حوزه اجتماعي: عيسي زاده، محمدياری و سرمدی؛ در حوزه قضايي: موحد، دلخوش و نوروزي؛ در حوزه صنايع: موسوي، دهنوي و عسگري؛ در حوزه فرهنگي نیز قاضي زاده، يزدي خواه و طباطبایی انتخاب شدند.