دوره آموزشی مراقبت پیش بیمارستانی از بیماران ترومایی برگزار شد به گزارش نگاه شمال و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛  به همت واحد آموزش مرکزاورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان، دومین دوره آموزشی مراقبت پیش بیمارستانی از بیماران ترومایی ( دوم و سوم ) […]

دوره آموزشی مراقبت پیش بیمارستانی از بیماران ترومایی برگزار شد

به گزارش نگاه شمال و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛  به همت واحد آموزش مرکزاورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان، دومین دوره آموزشی مراقبت پیش بیمارستانی از بیماران ترومایی ( دوم و سوم ) اسفند ماه سال جاری،  با حضور بیست تن از تکنیسن های اورژانس ۱۱۵ در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری  و مامایی شهید بهشتی رشت برگزار شد.
در این دوره آموزشی  ضمن ارائه مباحثی در خصوص ارزیابی صحنه، ارزیابی ثانویه، خونریزی و شوک، ناتوانی و معلولیت، کودکان و سالمندان،تریاژ، کارگاه عملیاتی و انجام post  test ( جهت ارزیابی اثر بخشی آموزش های ارائه شده) سه تن به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
 از ویژگی مهم  دوره آموزشی مذکور، شبیه سازی مصدومان حادثه براساس تئوری ارائه شده از سوی اساتید دوره و برگزاری کارگاه عملیاتی اختصاصی برای هر مبحث بود./