دویست و هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد دردویست و هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۱۱۲ مورد طرح و موضوعات مطابق با آیین نامه ها و دستور العمل های وزارت بهداشت، تصویب شد. نگاه شمال -به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛ […]

دویست و هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

دردویست و هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۱۱۲ مورد طرح و موضوعات مطابق با آیین نامه ها و دستور العمل های وزارت بهداشت، تصویب شد.

دویست و هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

نگاه شمال -به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛ دکتر کامران عزتی- معاون آموزشی دانشگاه در ابتدای این جلسه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید ، با اشاره به همدلی در اجرای فرآیندهای آموزشی ، اظهار داشت ؛ توجه ویژه به اجرای برنامه های جامع عدالت ، تعالی و بهره وری در آموزش ، پیگیری وهمچنین توجه ویژه به ارتقاء کیفیت پایان نامه ها و تسریع فرآیندهای دفاع آن، از ویژگی اصلی در ارتقاء کیفیت آموزش است.  وی تلاش بیش از پیش تیم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به منظور اجرای برنامه ها ، خواستار شد و درخاتمه ، ۱۱۲ مورد طرح و موضوعات مطابق با آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت متبوع ، مورد تصویب قرار گرفت.
لازم به ذکر است ؛ دویست و هشتمین جلسه شورای آموزشی با حضور معاون آموزشی دانشگاه و اعضای شورا در سالن اجلاس کارگاه ( شهید ) دکتر منصف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد