بازدید میدانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی بازدید و در جریان کم و کیف خدمات درمانی ارایه شده به مردم قرار گرفت. به گزارش نگاه شمال ، دکتر محمدتقی آشوبی-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان امشب به صورت میدانی از بیمارستان […]

بازدید میدانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی بازدید و در جریان کم و کیف خدمات درمانی ارایه شده به مردم قرار گرفت.

به گزارش نگاه شمال ، دکتر محمدتقی آشوبی-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان امشب به صورت میدانی از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی بازدید کرد.
در این بازدید که دکتر صیاد- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانزلی و همچنین دکتر مرتضی فلاح کرکان- رئیس بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان را همراهی می‌کردند بخش‌های اورژانس، بستری و پشتیبانی این مرکز مورد بازدید قرار گرفت.
دکتر آشوبی در جریان بازدید از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی با پزشکان و پرستاران شاغل نیز دیدار  و ضمن تقدیر از زحمات آن‌ها، بر ضرورت خدمت بیشتر به مردم تاکید کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین در این بازدید کم و کیف خدمات درمانی ارایه شده به مردم را مورد ارزیابی قرار داد.