۳۱درصد از جمعیت گیلان تا کنون در برابر کرونا واکسینه شده اند. 🔺معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه تا کنون ۳۱ درصد از جمعیت گیلان علیه کرونا واکسینه شده اند گفت: مردم نگران نباشند برخی مراکز تزریق واکسن کرونا در گیلان که به علت کمبود واکسن کرونا تعطیل شده اند، به […]

۳۱درصد از جمعیت گیلان تا کنون در برابر کرونا واکسینه شده اند.

🔺معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه تا کنون ۳۱ درصد از جمعیت گیلان علیه کرونا واکسینه شده اند گفت: مردم نگران نباشند برخی مراکز تزریق واکسن کرونا در گیلان که به علت کمبود واکسن کرونا تعطیل شده اند، به محض ورود مرحله جدید شروع به کار می کنند.

🔸دکتر آبتین حیدرزاده با اشاره به افزایش مراکز واکسیناسیون در گیلان افزود: تاکنون ۸۳۷ هزار و ۱۱۱ نفر در گیلان علیه بیماری کرونا واکسینه شده اند.

🔸وی با اشاره به اینکه ۶۱۵ هزار نفر هم مرحله اول واکسن کرونا را دریافت کردند گفت: در حال حاضر اولویت واکسیناسیون فقط با افرادی است که مرحله دوم را باید دریافت کنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ