رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاکید کرد، سالاری؛مشکل اساسی جامعه پزشکی جراحی زیبایی و مهاجرت است دکتر سالاری همچنین روی آوردن بعضی از پزشکان به جراحی زیبایی و مهاجرت را از دیگر مشکلات جامعه پزشکی برشمرد.افزود: باید از ظرفیت نظام پزشکی در تحول نظام سلامت بیشتر بهره گرفته شود. به گزارش پایگاه خبری  نگاه شمال […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاکید کرد،

سالاری؛مشکل اساسی جامعه پزشکی جراحی زیبایی و مهاجرت است

دکتر سالاری همچنین روی آوردن بعضی از پزشکان به جراحی زیبایی و مهاجرت را از دیگر مشکلات جامعه پزشکی برشمرد.افزود: باید از ظرفیت نظام پزشکی در تحول نظام سلامت بیشتر بهره گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری  نگاه شمال دکتر ارسلان سالاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نشست با دکتر رئیس زاده ،رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در شهرستان صومعه سرا با بیان اینکه جامعه پزشکی از انتخاب شخصی به نام رئیس زاده بر خود می‌بالد، اظهار کرد: جامعه پزشکی گیلان در این انتخاب تلاش های زیادی کرده و این مایه مباهات است.

وی با اشاره به جایگاه تعیین کننده سازمان نظام پزشکی در حوزه سلامت، افزود: باید از ظرفیت نظام پزشکی در تحول نظام سلامت بیشتر بهره گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مشکلات حوزه درآمد نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: عدم افزایش تعرفه پزشکی و پایین بودن تعرفه پزشکان عمومی از مشکلات جامعه پزشکی در نظام پزشکی گیلان است.

وی بر لزوم کاهش دریافت مالیات جامعه پزشکی تاکید کرد و گفت: بسیاری از همکاران علیرغم اینکه درآمد کافی ندارند، وقتشان در اداراتی همچون مالیات گرفته میشود.

دکتر سالاری با اشاره به ناکافی بودن درآمد پزشکان در شهرستان ها به سبب پایین بودن تعرفه‌ها، بیان کرد: پایین بودن تعرفه پزشکان عمومی در برخی از شهرستان ها موجب شده تا درآمد آنها از یک کارمند نیز کمتر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین روی آوردن بعضی از پزشکان به جراحی زیبایی و مهاجرت را از دیگر مشکلات جامعه پزشکی برشمرد.

دکتر ارسلان  سالاری  به نقش موثر نظام پزشکی گیلان در بحران کرونا اشاره کرد و افزود: در زمانی که کادر بهداشت و درمان استان نیاز به ماسک و دستکش داشتند، انجمن های پزشکی نظام پزشکی به یاری آنها آمدند و بخشی از نیاز ها در این زمینه را تامین کردند.

وی با اشاره به وضعیت واکسیناسیون جامعه نظام پزشکی در گیلان، افزود: ۱۳ هزار نفر از اعضای نظام پزشکی و خانواده های آنها در گیلان تحت واکسیناسیون قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین در ادامه به اهم اقدامات انجام شده دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جهت توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پرداخت و از برنامه های راهبردی این دانشگاه در آینده پیش رو گزارش داد.