دکتر «ارسلان سالاری» در جمع اعضای نظام پزشکی گیلان که  با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در رشت برگزار شد، با اشاره به اجرای واکسیناسیون به گروه های هدف در این استان اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۴۷ هزار نفر در گیلان معادل ۸۲.۷ درصد دز اول واکسن کرونا […]

 


دکتر «ارسلان سالاری» در جمع اعضای نظام پزشکی گیلان که  با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در رشت برگزار شد، با اشاره به اجرای واکسیناسیون به گروه های هدف در این استان اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۴۷ هزار نفر در گیلان معادل ۸۲.۷ درصد دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تزریق دز دوم واکسن کرونا به بیش از ۷۳۴ هزار نفر معادل بیش از ۳۶ درصد در گیلان افزود: ٧٧ درصد از ۱۷۶ هزار نفر دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه ١٢ تا ١٨ سال، در این استان واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی خاطرنشان کرد: معیوب بودن زیرساخت های بهداشتی درمانی و ناتمام ماندن پروژه های بهداشتی درمانی از جمله چالش های این دانشگاه است.

سالاری در ادامه با اشاره به اختلاف دریافتی بین پزشکان عمومی با پزشکان تخصصی متذکر شد: وجود اختلاف دریافتی در بخش دولتی و خصوصی موجب روی آوردن پزشکان به بخش خصوصی می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این جلسه عدم افزایش تعرفه پزشکی متناسب با افزایش تورم در جامعه و پایین بودن تعرفه دریافتی پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان عمومی را از مشکلات شاغلان این حرفه بیان کرد.

در ادامه این نشست، دکتر «رضا قنبرپور مقدم» نائب رئیس سازمان نظام پزشکی گیلان بر ضرورت فعال کردن کمیته ساماندهی وضعیت سزارین در کشور تاکید کرد و گفت: موضوع رسیدگی به تخلفات قصور پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی از سال ٨٣ تاکنون تفهیم نشد، بالاخره نقش پزشکی قانونی چیست، پزشکی قانونی تنها می تواند در زمینه دیه و ارش دیه دخالت کند.