دیدارسرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه با معاون مرکز هماهنگی های اقتصادی وزارت بهداشت سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با معاون مرکز هماهنگی های اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار و گفت و گو کرد.       به گزارش نگاه شمال؛ روز  […]

دیدارسرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه با معاون مرکز هماهنگی های اقتصادی وزارت بهداشت

سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با معاون مرکز هماهنگی های اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار و گفت و گو کرد.

 

 

 

به گزارش نگاه شمال؛ روز  دوشنبه ،به منظور پیگیری جهت تامین تجهیزات تشخیص و درمان سرطان برای گیلان، دکتر مصطفی گل شکن_سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دکتر اسدی _ معاون مرکز هماهنگی های اقتصادی وزارت بهداشت دیدار گفت و گو کرد.

در این دیدار ضمن بیان مسائل ، مشکلات و کمبودتجهیزات درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،موارد مطروحه توسط دکتر اسدی بررسی و تصمیمات لازم در خصوص رفع مشکلات و دریافت تجهیزات درمانی مورد نیاز دانشگاه، اتخاذ شد.