به منظور رایزنی در خصوص دریافت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سازمان بیمه سلامت ، دکتر مصطفی گل شکن_معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه با حضور در سازمان بیمه سلامت کشور ، با دکتر حسین رنجبران_معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ، دیدار و گفت وگو کرد. در این نشست […]

به منظور رایزنی در خصوص دریافت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سازمان بیمه سلامت ، دکتر مصطفی گل شکن_معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه با حضور در سازمان بیمه سلامت کشور ، با دکتر حسین رنجبران_معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ، دیدار و گفت وگو کرد.

در این نشست در راستای پیگیری های صورت گرفته از سوی دکتر گل شکن، مقررشد، جهت برطرف نمودن مسائل و مشکلات مطروحه و سرعت بخشیدن به روند دریافت مطالبات دانشگاه ، اقدامات لازم صورت گیرد