نگاه شمال ؛ مهندس جبارکوچکی نژاد- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، به منظور پیگیری مشکلات بهداشتی درمانی استان گیلان با دکتر مصطفی گل شکن_سرپرست معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه دیدار و گفت وگو کرد. در این نشست مشکلات مربوط به مراکز بهداشت استان گیلان، ازجمله ؛ کشیک […]

نگاه شمال ؛ مهندس جبارکوچکی نژاد- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، به منظور پیگیری مشکلات بهداشتی درمانی استان گیلان با دکتر مصطفی گل شکن_سرپرست معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه دیدار و گفت وگو کرد.

در این نشست مشکلات مربوط به مراکز بهداشت استان گیلان، ازجمله ؛ کشیک های عصر و شب مراکز شبانه روزی، مطالبات مربوط به قبوض حامل های انرژی، بررسی قرارداد و اضافه کار حوزه نقلیه، تامین سرویس ایاب و ذهاب برای پرسنل مراکز، تامین نیروی خدمات و همچنین، تجهیزات مقابله با پشه آئدس مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است ؛ در این نشست دکتر ژاله مرتضوی_سرپرست مرکز بهداشت رشت نیز حضور داشت.