با رایزنی‌های مستمر یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت با معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشوراجرای  رینگ ۹۰ متری جزو پروژه‌های ملی قرار داده می‌شود. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت _ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت در راستای پیگیری درخواست اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون بودجه کشور برای […]

با رایزنی‌های مستمر یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت با معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشوراجرای  رینگ ۹۰ متری جزو پروژه‌های ملی قرار داده می‌شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت _ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت در راستای پیگیری درخواست اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون بودجه کشور برای پروژه رینگ ۹۰ متری و درخواست اعتبارات حوزه پسماند با دکتر پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این جلسه معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور قول مساعد داد تا  اعتبارات رینگ ۹۰ متری در ردیف اعتباری پروژه‌های ملی کشور در سال آتی قرار گیرد.
همچنین طی گفتگویی در سازمان برنامه و بودجه کشور، در مورد پیگیری اعتبارات محرومیت زدایی مناطق اسکان غیر رسمی در گیلان با مسئولان امر  مطرح و صحبت شد.