مهندس رجایی شهردار لنگرود خاطرنشان کرد: خبرنگاران توانسته اند با رصد دقیق همه فعالیت های مجموعه مدیریت شهری ، به صورت شفاف مسایل موجود  در جامعه را بیان کرده و یاریگر ما در حل مشکلات باشند.

در جلسه ای که با حضور فرماندار، بخشدار و شهرداران شرق گیلان در سالن اجتماعات فرمانداری لنگرود شد ، مهندس رجایی شهردار لنگرود ضمن تشکر از فرماندار گفت ؛ خبرنگاری حرفه شریفی ست و رسالت خبرنگار قطعا شفاف سازی ست.

شهردار لنگرود با اشاره به نقش تاثیرگذار همراهی و همدلی رسانه ها در موفقیت مدیریت این شهرداری گفت:خبرنگاران توانسته اند با رصد دقیق همه فعالیت های شهرداری لنگرود، به صورت شفاف مسایل موجود را بیان و ما را در حل نکات مغفول مانده یاری کنند.

سیدمهدی رجایی در جمع مدیران و نشست فرماندار لنگرود با اصحاب رسانه و فضاهای مجازی که در سالن اجتماعات این فرمانداری برگزار شد با اشاره به نقش مهم رسانه ها در اطلاع رسانی جامعه اظهار کرد: رسانه ها یکی از مهم ترین و با ارزش ترین وسیله آگاهی رسانی افکار عمومی است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران به عنوان صدای مردم حق مطالبه گری دارند، افزود: خبرنگاران باید بتوانند بارعایت اصل بی طرفی و امانتداری اخبار را انتشار و اعتماد عمومی را جلب کنند.

شهردار لنگرود بر لزوم توجه و اهمیت به جایگاه خبرنگاران را مورد تاکید قرار داد و گفت: خبرنگاران بدون هیچ چشم داشتی شبانه روز برای روشنگری و فرهنگ سازی جامعه تلاش می کنند بنابراین لازم است تا با بررسی مشکلات خبرنگاران و ارائه راه حل ها امنیت شغلی خبرنگاران را فراهم کرد.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در توسعه جامعه تصریح کرد: امروز اگر موفقیتی در مدیربت شهری لنگرود دیده می شود همراهی و همدلی رسانه ها بوده است.
رجایی رسانه ها را چشمان بیدار جامعه خواند  چرا که می توانند مدیران را در حل مشکلات کمک کنند.

مهندس رجایی شهردار لنگرود خاطرنشان کرد: خبرنگاران توانسته اند با رصد دقیق همه فعالیت های مجموعه مدیریت شهری ، به صورت شفاف مسایل موجود  در جامعه را بیان کرده و یاریگر ما در حل مشکلات باشند.