رضا زنده شهردار لاهیجان به‌عنوان نماینده نخست شهرداران استان گیلان انتخاب شد به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان، در همایش شهرداران استان گیلان که صبح شنبه ۱۴ اسفند ماه در سالن الغدیر استانداری برگزار شد، رضا زنده دل شهردار لاهیجان با رای شهرداران استان به عنوان نماینده نخست شهرداران گیلان انتخاب […]

رضا زنده شهردار لاهیجان به‌عنوان نماینده نخست شهرداران استان گیلان انتخاب شد

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان، در همایش شهرداران استان گیلان که صبح شنبه ۱۴ اسفند ماه در سالن الغدیر استانداری برگزار شد، رضا زنده دل شهردار لاهیجان با رای شهرداران استان به عنوان نماینده نخست شهرداران گیلان انتخاب شد.

در این انتخابات از بین ۵۳ شهرداری استان برای انتخاب نماینده شهرداران گیلان در مجمع شهرداران کشور رأی گیری شد که رضا زنده دل شهردار لاهیجان به عنوان نفر نخست انتخاب شد.
لازم بذکر است :نمایندگان شهرداران گیلان در مجمع شهرداران کشور حضور خواهند یافت تا سه نفر از شهرداران کشور بر اساس ماده ۹ اساسنامه سازمان شهرداری ها به عنوان عضو شورای سازمان شهرداری های کشور انتخاب شوند.

شورای سازمان عبارت از معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به عنوان رئیس شورا و نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ۳ نفر از شهرداران کشور به انتخاب شهرداران می باشد.