سخنگوی صنعت برق؛ بیش از ۹۰ درصد واحد‌های صنعتی كشور مشمول برنامه های مدیریت مصرف برق نمی شوند   بیش از۹۰درصد از واحد‌های صنعتی مشمول برنامه های مدیریت مصرف برق نمی شوند و برنامه شهرک های صنعتی نیز یک روز در هفته است.   مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه سال گذشته مصرف برق دربخش […]

سخنگوی صنعت برق؛

بیش از ۹۰ درصد واحد‌های صنعتی كشور مشمول برنامه های مدیریت مصرف برق نمی شوند

 

بیش از۹۰درصد از واحد‌های صنعتی مشمول برنامه های مدیریت مصرف برق نمی شوند و برنامه شهرک های صنعتی نیز یک روز در هفته است.

 

مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه سال گذشته مصرف برق دربخش صنعت کشور ۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که این شاخص برای صنایع بزرگ ۱۴ درصد بود.

رجبی مشهدی تاکید کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در دوره اوج تابستان بیش از۹۰ درصد از مشترکان صنعتی که کارگاه‌های صنعتی و واحد‌های صنفی – صنعتی را تشکیل می دهند، مشمول برنامه های مدیریت مصرف نخواهند شد و در شهرکهای صنعتی هم ۶ روز در هفته بدون محدودیت تولید مینمایند و دوره اجرا به جابجایی با یک روز تعطیل و یا جمعه در هفته کاهش یافته است.

رجبی مشهدی اظهار داشت: برای صنایع بزرگ هم برنامه ریزی بر اساس زنجیره تولید با هماهنگی همکاران وزارت صمت به گونه‌ای تنظیم شده که در ساعات اوج، مصرف حداقلی را خواهند داشت و مصرف شان را به ساعت های کم باری منتقل می کنند.

وی یادآور شد : براساس برنامه ریزی صورت گرفته در صدد هستیم تا انرژی تحویلی به صنایع تا ۱۰ درصد افزایش دهیم.

رجبی مشهدی در عین حال به تفاهم نامه منعقد شده میان وزارتخانه های صمت و نیرو اشاره کرد و گفت: براساس این تفاهم‌نامه و همچنین ماده ۴ قانون مانع زدایی صنعت برق، صنایع انرژی بر کشور مکلف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه شدندکه در قانون به آنها تکلیف شده است .

وی یادآور شد: پس از انعقاد این تفاهم ، تاکنون نزدیک به ۱۴۰۰ مگاوات نیروگاه صنایع وارد مدار شده است که بخشی از مصرف صنایع را تامین خواهند کرد.