سرعت_بخشیدن به پروژه های عمرانی توسط واحدهای #عمران_تاسیسات_فضای_سبز_خدمات_شهری پیرو دستور شهردار بندرکیاشهر. 🔰 نظارت عالیه بر روند پروژه های عمرانی از سوی #دکتر_سلیمانی شهردار بندرکیاشهر ♨️ پیرو درخواست های شهروندان، امروز عملیات عمرانی احداث جوی روباز جهت هدایت آبهای سطحی واقع در کوی امیم خمینی(ره) کوچه شهید حسن نژاد توسط پرسنل واحد عمران و موتوری […]

سرعت_بخشیدن به پروژه های عمرانی توسط واحدهای #عمران_تاسیسات_فضای_سبز_خدمات_شهری پیرو دستور شهردار بندرکیاشهر.

🔰 نظارت عالیه بر روند پروژه های عمرانی از سوی #دکتر_سلیمانی شهردار بندرکیاشهر

♨️ پیرو درخواست های شهروندان، امروز عملیات عمرانی احداث جوی روباز جهت هدایت آبهای سطحی واقع در کوی امیم خمینی(ره) کوچه شهید حسن نژاد توسط پرسنل واحد عمران و موتوری شهرداری انجام پذیرفت

🔰 از جمله پروژه های عمرانی در طول مدیریت شهردار بندرکیاشهر پروژه #ساماندهی_و_هدایت آب های سطحی و مشکل #فاضلاب_شهری بوده که در هر بارش مسبب دردسرهای متعددی برای شهروندان شده که طی برنامه ریزی های انجام شده عملیات های عمرانی در این خصوص در دستور کار مجموعه شهرداری جهت پایان پذیرفتن این چالش قرار گرفت و با #ایجاد_کانال_آبرو و یا کارگذاشتن لوله های بتنی در طول مسیر های تعیین شده منجر به حل همیشگی این چالش میگرد