علی بهارمست با اشاره به آماده سازی لاین کندرو بلوار خرمشهر گفت: این پروژه از آذر ماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.   به گزارش نگاه شمال و به نقل از  واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سرپرست شهرداری رشت از آماده سازی […]

علی بهارمست با اشاره به آماده سازی لاین کندرو بلوار خرمشهر گفت: این پروژه از آذر ماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

به گزارش نگاه شمال و به نقل از  واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سرپرست شهرداری رشت از آماده سازی لاین کندرو بلوار خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه به منظور رگلاژ و تسطیح لاین کندرو بلوار خرمشهر از آذر ماه سال گذشته آغاز شد و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

علی بهارمست ادامه داد: این پروژه به طول ۸۰۰ متر لوله گذاری شده است و شامل لوله گذاری آبهای سطحی با لوله سایز ۸۰۰، احداث کانیوو، جدول گذاری، احداث پیاده رو با رعایت اصول مناسب سازی و احداث لاین کندرو برای نظم بخشی ترافیکی بر اساس تیپ مقطع تفصیلی می باشد.

 

سرپرست شهرداری رشت زیباسازی، ایجاد نظم بصری، تفکیک فضا برای عابرین پیاده و ایمن سازی ورود خودروها به جریان اصلی ترافیک به ویژه خودروهایی که از شهرک های حاشیه بلوار خرمشهر خارج می شوند و همچنین لوله گذاری آبهای سطحی را از اهداف این پروژه عنوان کرد و گفت: در اجرای این پروژه، اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

 

بهارمست همچنین در خصوص پروژه پایه های روشنایی برق معابر بلوار خرمشهر نیز اظهار کرد: با وجود اینکه همچنان معتقدیم تامین روشنایی معابر سطح شهر از وظایف شرکت برق است اما با وجود مشکلات مالی موجود، اقدامات لازم جهت تامین اعتبار و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار انجام گرفته و پیمانکار مربوطه در حال تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی است. لیکن انتظار می رود تا شرکت برق در خصوص سایر معابر شهری نیز به صورت جدی ورود نموده و اقدامات اجرایی را به انجام رساند.