طی ابلاغی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، فیروز نصیرزاده به‌عنوان سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.     به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)، طی ابلاغی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ، فیروز نصیرزاده به‌عنوان سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه […]

طی ابلاغی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، فیروز نصیرزاده به‌عنوان سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)، طی ابلاغی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ، فیروز نصیرزاده به‌عنوان سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

 

نصیرزاده، مدیر خدمات پشتیبانی، مدیر فرهنگی، مدیر حوزه ریاست، مدیر روابط عمومی دانشگاه و معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

 

پیش از این، دکتر سیدعلی صدر عهده دار این مسوولیت بود.