سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد طی ابلاغی از سوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی، اسماعیل ایراندوست‌مقدم به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد.     به گزارش نگاه  شمال  ؛ طی ابلاغی از سوی دکتر مصطفی گل‌شکن- سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی، اسماعیل […]

سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد

طی ابلاغی از سوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی، اسماعیل ایراندوست‌مقدم به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد.

 

 

به گزارش نگاه  شمال  ؛ طی ابلاغی از سوی دکتر مصطفی گل‌شکن- سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی، اسماعیل ایراندوست‌مقدم به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد.

 

اسماعیل ایراندوست‌مقدم، ریاست اداره عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه سرا را در کارنامه مدیریتی خود دارد.