. ⏺ سیدفخرالدین حسینی رسما شهردار خشکبیجار شد ⭕با صدور حکمی از سوی ارسلان زارع استاندار گیلان؛ سیدفخرالدین حسینی به عنوان شهردار جدید شهر خشکبیجار منصوب شد. به گزارش نگاه شمال حکم انتصاب سیدفخرالدین حسینی به عنوان شهردار خشکبیجار از سوی استاندار گیلان منصوب شد. ارسلان زارع نماینده عالی دولت در گیلان در راستای اجرای […]

.

⏺ سیدفخرالدین حسینی رسما شهردار خشکبیجار شد

⭕با صدور حکمی از سوی ارسلان زارع استاندار گیلان؛ سیدفخرالدین حسینی به عنوان شهردار جدید شهر خشکبیجار منصوب شد.

به گزارش نگاه شمال حکم انتصاب سیدفخرالدین حسینی به عنوان شهردار خشکبیجار از سوی استاندار گیلان منصوب شد.

ارسلان زارع نماینده عالی دولت در گیلان در راستای اجرای تبصره ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران و براساس پیشنهاد شورای شهر خشکبیجار  سیدفخرالدین حسینی را به عنوان شهردار جدید خشکبیجار  منصوب کرد.

متن پیام به این شرح است