سید محمد احمدی با ۹ رای بار دیگر شهردار رشت شد. سید محمد احمدی با رای اعضای شورای ششم به عنوان شهردار رشت انتخاب شد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با آغاز به کار ششمین دوره شورای اسلامی رشت با رای گیری اعضای شورا سید محمد احمد بار […]

سید محمد احمدی با ۹ رای بار دیگر شهردار رشت شد.
سید محمد احمدی با رای اعضای شورای ششم به عنوان شهردار رشت انتخاب شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با آغاز به کار ششمین دوره شورای اسلامی رشت با رای گیری اعضای شورا سید محمد احمد بار دیگر به عنوان شهردار رشت انتخاب شد.
گفتنی است فرماندار رودبار،فرماندار شهرستان لاهیجان، فرماندار شهرستان رشت و معاون توسعه مدیریت منابع انسانی استانداری گیلان در سوابق وی مشاهده می شود